2024

Last Articles

2024 May 16,
Azərbaycan adı heç bir orta əsr xəritəsində yoxdur. Ruben Qaliçyan
2024 May 15,
Əliyev rejimi düşmənçiliyi dərinləşdirməyə və erməni ərazilərini mənimsəməyə davam edir
2024 May 14,
Azərbaycan dərsliklərində ermənilər və Ermənistan haqqında məlumatları
2024 May 14,
Saxta azərbaycan elmi tezisləri və beynəlxalq nəşrlərdə dövlət təbliğatı
2024 May 13,
Abbasquli ağa Bakıxanovun «Gülüstani-İrəm» əsəri və azərbaycan saxtakarlıqları
2024 May 13,
Berdzorun Surb Hambardzman (Laçının Müqəddəs yüksəliş) kilsəsinin təməl şəkildə dağıdılması azərbaycan vandalizminin növbəti təzahürüdür

Videolar

2024 May 16,
2024 Apr 08,
2024 May 16,
2024 Apr 24,
Ermənistan soyqırımların qarşısının alınmasında dünyanın aparıcı ölkəsi kimi
2024 Apr 17,
Bakıda nəşr olunan kitabda məlumatların təhrif edilməsi
2024 Feb 09,
Yozef Emin və Avar xanlığının hökmdarı Məhəmməd Nutsalinin (18-ci əsr) münasibətləri haqqında